بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

سنوات دانشجویی چیست و شرایط آن به چه صورت می باشد؟

شرایط سنوات دانشجویی - خبرینو

شرایط سنوات دانشجویی :

شرایط سنوات دانشجویی طبق قانون هر دانشجو مجاز است تا تعداد مشخصی ترم و سال درس بخواند و پس از آن یک سری از امکانات دانشگاه روزانه از او گرفته می‌شود.
 
مثل افزایش هزینه خوابگاه، غذا و حتی ترم تحصیلی. نکته اینجاست هر چند سال یک بار سقف مجاز تحصیل کوچک و کوچک‌تر می‌شود و دانشجویان هم به تبع آن، معترض تر. تا چندین سال قبل که دانشجویان سراسری میتوانستند تا ۱۲ ترم درس بخوانند. بعدا این قانون به ۱۰ ترم کاهش پیدا کرد و از سال ۹۵ نیز به ۸ ترم،یعنی اگر دانشجویان فقط چند واحد افتاده یا حذف شده داشته باشند قاعدتا به ترم ۹ می‌رسند و باید شهریه‌ای معادل شهریه شبانه دانشگاه‌ها پرداخت کنند. در روز‌های گذشته دانشجویان چند دانشگاه دست به اعتراض زدند و این قوانین را منصفانه نمی‌خوانند

تعدادی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی برخی دانشگاه‌ها نسبت به اجرایی شدن قانون سنوات معترض شده‌اند. قانون سنوات دانشجویی به زبان ساده یعنی، دانشجویان کارشناسی ارشد از ترم پنج و دانشجویان دکترا از ترم ۹ باید هزینه‌ای اضافه بر هزینه‌ای که در طول ترم پرداخت می‌کنند به دانشگاه بپردازند و این روزها یکی‌یکی بر لیست دانشگاه‌هایی که این قانون را اجرایی می‌کنند اضافه می‌شود.

شرایط سنوات دانشجویی طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی

۱- حداکثر مدت مجاز تحصیل برای دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ۵ سال (۱۰ نیمسال) و برای کارشناسی ۱۰ سال (۲۰ نیمسال) تعیین شده است در صورتیکه دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از دانشگاه اخراج می شود. سنوات دانشجویی چیست | جزئیات سقف سنوات دانشجویان

۲- برای دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی یا کارشناسی ناپیوسته ۳ سال و برای دوره کارشناسی ۶ سال می باشد، در صورت عدم تکمیل سقف دوره در مدت فوق،  سنوات دانشجویی چیست | جزئیات سقف سنوات دانشجویان دانشجو بعنوان اخراجی به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود. ادامه تحصیل پس از ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در حین خدمت سربازی و یا پس از آن با رعایت سایر مقررات تا ۱۰ سال بلامانع است، چنانچه در مدت سربازی ثبت نام نکند مدت خدمت جزو حداکثر سنوات محسوب نخواهد شد.

افزایش سنوات مجاز تحصیلی

۱-مطابق ماده ۱۴ از بخش دوم آیین نامه آموزشی سنوات مجاز دانشجویان دوره کارشناسی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی کنند ۲۰ نیمسال است و برابر تبصره یک ازماده فوق دانشجویانیکه از معافیت تحصیلی استفاده می کنند حداکثرسنوات مجاز آنها دردوره کارشناسی ۱۲ نیمسال می باشد.

۲-در مواردی که دانشجو در مهلت مقرر تعیین شده در آیین‌نامه آموزشی نتواند واحدهای خود را به اتمام برساند و یا نتواند میانگین کل خود را جبران نماید در صورت داشتن وضعیت تحصیلی مناسب امکان افزایش سنوات تحصیلی میسر است.

۳-در مقطع کارشناسی افزایش دو نیمسال سنوات تحصیلی بعد از ۲۰ نیمسال، برای دانشجویانی که از معافیت تحصیلی استفاده نمی‌کنند و دو نیمسال سنوات تحصیلی بعد از ۱۲ نمیسال، برای استفاده کنندگان از معافیت تحصیلی بعهده شورای آموزشی مرکز استان است.

۴-در مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته حداکثر یک نیمسال در صورت فارغ التحصیلی با نظر شورای آموزشی استان به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه می شود.

۵-شماره دانشجوئی دانشجویانی که به این دانشگاه منتقل می شوند از سال انتقال به آنها اختصاص داده می شود اما سنوات مجاز اینگونه دانشجویان از سال ورود دردانشگاه مبدا محاسبه می گردد.

۶-افزایش سنوات تحصیلی صرفاً  با درنظر گرفتن مقطع تحصیلی دانشجو یعنی کارشناسی مقدور است وتحت هیج عنوانی افزایش سنوات مازاد برای اخذ مدرک کاردانی میسر نیست.

 آن دسته از دانشجویانی که سنوات قانونی آنها به اتمام رسیده باشد وتعداد واحدهای آنها درحدی است که امکان اخذ مدرک کارشناسی مقدور نباشد وکمتراز۵ واحد درسی تا سقف ۷۰ واحد مصوب را لازم دارند می توانند با درخواست کتبی از طریق اداره کل خدمات آموزشی نسبت به اخذ واحدهای باقی مانده اقدام نمایند.

تشکیل جلسه کمیسیون بررسی سنوات ارفاقی باید در کدام مرحله تحصیلی باشد؟

پاسخ: از طریق وزارت علوم،  بهداشت و دانشگاه آزاد طوری باید برنامه ریزی شود که دانشگاه ها در در موعد مقرر نسبت به تشکیل کمیسیون موارد خاص اقدام نموده تا برای مشمول خلاء ایجاد نشود. طبق بخشنامه جدید سازمان وظیفه؛ در گذشته به این صورت بوده است که در صورت وجود شرایط تحصیل، دانشگاه ها موظفند حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از پایان سنوات اولیه تحصیلی نسبت به درخواست سنوات ارفاقی مشمول، مراتب را به دفتر پلیس +۱۰ اعلام نمایند، اما در بخشنامه جدید، این مدت به حداکثر شش ماه افزایش یافته است

شرایط سنوات دانشجویی  شروط بهره مندی از سنوات تحصیلی چیست؟

پاسخ: دانشجویانمشمول در مقاطع مختلف، به شرطی می توانند از سنوات ارفاقی بهرهمند شوند که امکان فراغت از تحصیل طی مدت سنوات ارفاقی را داشته باشند. لذا در طورت دارا بودن شرایط زیر به صورت مرحله ای می توانند از ترم اول سنوات ارفاقی بهرمند شوند:

-کاردانی و کارشناسی ناپیوسته: به شرط آنکه واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۵۰ واحد بودئه و معدل کل نیز حداقل ۱۲ باشد.

-کارشناسی پیوسته: به شرط آنکه تعداد واحهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۰۰ واحد بوده و معدل کل نیز حداقل ۱۲ باشد.

-کارشناسی ارشد ناپیوسته: به شرط آنکه تعداد واححدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۸ واحد بوده و معدل کل حداقل ۱۴ باشد.

-دکتری پیوسته(حرفه ای): به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۸ واحد بوده و معدل کل ۱۴ باشد.

-دکتری تخصصی ناپیوسته: به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی گذرانده شده حداقل ۱۸ واحد بوده و معدل کل ۱۴ باشد

اگر دانشجویی در ترم اول سنوات نتواند فارغ التحصیل شود چه می شود؟

پاسخ: چنانچه مشمول تا پایان ترم اول سنوات ارفاقی نتواند موفق به فراغت از تحصیل شود، با ادامه تحصیل وی به شرطی در ترم دوم موافقت می شود که حداقل واحدهای درسی معینی را در ترم اول با شرط معدل کل فوق گذرانده باشد.

وضعیت وظیفه پس از پایان سنوات چه خواهد شد؟

پاسخ: چنانچه دانشجویان مشمول حداکثر تا پایان سنوات ارفاقی موفق به فراغت از تحصیل گردد، از یکسال فرجه مهلت معرفی برخوردار خواهد بود و در صورت پذیرش در مقاطع بالاتر می توانند از معافیت تحصلی بهرمند شوند.

آیا به مشمولانی که به صورت داوطلب آزاد تحصیل می کنند معافیت تحصیلی تعلق می گیرد؟

پاسخ:  خیر اینگونه مشمولان حق استفاده از معافیت تحصیلی را نخواهند داشت وشروع به تحصیل داوطلب آزاد به عنوان انصراف از تحصیل تلقی می گردد.

جزئیات سقف سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول سربازی

معاون مشمولان و امور معافیت‌های سازمان وظیفه عمومی ناجا جزئیات سقف سنوات تحصیلی دانشجویان مشمول تشریح کرد.به گزارش ایسنا، سرهنگ حجت‌الله واعظی‌نژاد، در این باره گفت: با اصلاح قانون خدمت وظیفه عمومی در۲۲ آبان ماه سال۹۰، سقف سنوات تحصیلی دانشجویان تغییر کرد، از این رو دانشجویان ورودی مهرماه ۹۰ و به بعد باید مطابق سقف سنوات تحصیلی جدید تحصیلات خود را به اتمام رسانند.
سنوات تحصیلی دانشجویانی که قبل از مهرماه ۹۰ شروع به تحصیل کرده‌اند، مطابق مقررات سابق وظیفه‌عمومی محاسبه خواهد شد.

واعظی‌نژاد گفت: در قانون وظیفه‌عمومی مصوب۲۲ آبان ماه سال۹۰ سنوات تحصیلی برای دانشجویان مقطع کاردانی ۵/۲ سال، مقطع کارشناسی ناپیوسته۳ سال، کارشناسی پیوسته ۵ سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته ۳ سال، کارشناسی‌ارشد پیوسته ۶ سال، دکتری پزشکی پیوسته ۸ سال و دکتری تخصصی ۶ سال تعیین شده است.

مشمولان برای برخورداری از سنوات ارفاقی می بایست با توجه به مقطع تحصیلی خود،حداقل تعداد واحد درسی مشخصی را گذرانده باشند که در این صورت با موافقت کمیسیون موارد خاص دانشگاه ، دانشجویان می بایست سه ماه قبل از اتمام سنوات اولیه تحصیلی،درخواست خود را از طریق دانشگاه محل تحصیل پیگیری کنند.دانشجویانی که موفق به بهره مندی از سنوات ارفاقی نشده و در مهلت یک ساله تعیین تکلیف وضعیت خدمتی، فارغ التحصیل شوند،طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی معافیت تحصیلی،تا پایان خدمت و یا اخذ کارت معافیت از خدمت ، حق ادامه تحصیل نخواهند داشت

زمان و مهلت ارائه درخواست سنوات ارفاقی

جهت رفاه حال دانشجویان مصوب گردیده در صورت تائید کمیسیون موارد خاص دانشگاه،دانشجو می تواند حد اکثر تا ۶ ماه پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی اولیه نسبت به درخواست سنوات ارفاقی یکساله از طریق پلیس +۱۰ اقدام نماید.در صورت عدم ثبت درخواست سنوات ارفاقی در مدت فوق، سامانه مجاز به پذیرش درخواست ها نبوده و بنابراین به هیچ وجه سنوات ارفاقی به مشمول تعلق نخواهد گرفت.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.