بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

شرایط وام ازدواج فرزندان جانبازان در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ / کمک هزینه ازدواج ایثارگران

شرایط وام ازدواج فرزندان جانبازان در سال 1399 - 1400 - خبریفا

شرایط وام ازدواج فرزندان جانبازان در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ / کمک هزینه ازدواج ایثارگران

شرایط وام ازدواج فرزندان جانبازان در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ / کمک هزینه ازدواج ایثارگران به گزارش خبریفا شرایط وام ازدواج فرزندان جانبازان در ماده ۴۹ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج را به میزان دوبرابر پرداخت کنند

لذا پرداخت هدیه ازدواج در دستگاه‌های اجرایی برای ایثارگران و فرزندان آنان دو برابر سایرین تعیین شده است. پرداخت هدیه ازدواج تمام ایثارگرانی که در دستگاههای دولتی شاغل نیستند، بر عهده بنیاد شهید است.

کمک هزینه ازدواج ایثارگران

شرایط و نحوه ثبت نام وام ازدواج فرزندان جانبازان در سال ۹۹ – ۱۴۰۰ در ماده۴۹ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران ، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرده برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج را به میزان دوبرابر پرداخت کنند. لذا پرداخت هدیه ازدواج در دستگاه‌های اجرایی برای ایثارگران و فرزندان آنان دو برابر سایرین تعیین شده است. پرداخت هدیه ازدواج تمام ایثارگرانی که در دستگاههای دولتی شاغل نیستند، بر عهده بنیاد شهید است.
هدیه ازدواج به جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان بدون در نظر گرفتن درصد جانبازی و سابقه اسارت پرداخت خواهد شد. بنابراین تمام ایثارگرانی که از تاریخ تصویب قانون جامع کمک‌هزینه ازدواج را برابر مواد قانون جامع دریافت نکرده‌اند، می‌توانند مطالبات قانونی خود را از دستگاه‌های مربوطه تقاضا کنندو از محل دیون قابل پرداخت است .

ماده ۴۹ و ۵۰ قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران

ماده۴۹ـ دستگاههای اجرائی مشمول این قانون موظفند برای مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی آن را به میزان دو برابر پرداخت نمایند

تبصره ـ پرداخت هدیه ازدواج به مشمولان این ماده که تحت پوشش دستگاههای اجرائی نیستند به عهده بنیاد است.

وام ازدواج ایثارگران

ماده۵۰ ـ تسهیلات بانکی (وام) بابت مساعدت در امر ازدواج خانواده شاهد، جانبازان، آزادگان و فرزندان آنان برای یک نوبت به میزان دو برابر ضوابط بانکی از سوی شورای پول و اعتبار به صورت قرض‌الحسنه تعیین می‌گردد.برای مثال وام ازدواج در سال ۱۳۹۷ برای افراد غیر ایثارگران ۱۵میلیون تومان تعیین شده و برای ایثارگران ۳۰میلیون تومان .

چه خدماتی به خانواده های شهدا و جانبازان ارائه می کنید؟

خدمات ما زیاد و در حوزه های مختلف از جمله بهداشت و درمان، حوزه تعاون یا معیشت، توانمندسازی یا ایجاد اشتغال، بخش مددکاری، بخش عمران و مسکن و تشهیلات خرید مسکن، اجتماعی و فرهنگی، هنری است.در حوزه های بهداشت و درمان، آن عده از عزیزانی که شاغل هستند تحت پوشش بیمه محل کارشان قرار می گیرند ولی برای غیر شاغلین، بیمه پایه، بیمه مکمل و مضاعف و بیمه ایثارگری که در واقع همان بیمه طلایی است، داریم. علاوه بر این مراکز درمانی مجهز بیمارستانهای ساسان، بقیه الله، خاتم الانبیاء داریم که استفاده می کنند.
لوازم پزشکی اعم از مصرفی و غیر مصرفی دراختیار جانبازان متقاضی قرار می گیرد. به عنوان مثال جانبازان قطع نخاعی که نیاز به ویلچر دارند، آنرا در اختیارشان می گذاریم.

برای درمان، جانبازان را به خارج از کشور هم اعزام می کنید؟

جانبازانی که نیاز به اعزام به خارج دارند و اگر کمیسیون های تخصصی تشخیص دهند به خارج از کشور اعزام می شوند. البته ما اخیرا هماهنگی های را انجام دادیم تا از متخصصان خارج از کشور برای درمان جانبازان به داخل کشور دعوت می کنیم تا با استفاده از مراکز درمانی ما در همین داخل کشور به درمان بپردازند.

اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان، سید فاضل حیدری بلوکی طی نشستی که درآستانه روز ملی ازدواج در اداره کل تامین اجتماعی هرمزگان برگزار شد، اظهار کرد: کمک هزینه ازدواج از جمله ده ها خدمات سازمان تامین اجتماعی است که به بیمه شدگان واجد شرایط که برای نخستین بار تشکیل خانواده می دهند، پرداخت می شود و مبلغ آن معادل یک ماه متوسط مزد یا حقوق فرد بیمه شده است.به گفته حیدری، مزد یا حقوق متوسط هر بیمه شده از تقسیم کردن مجموع حقوق دریافتی بیمه شده در دوسال قبل از ازدواج که بر مبنای آن از وی حق بیمه کسر شده است، بر عدد ۲۴ به دست می آید.

مدیرکل تامین اجتماعی هرمزگان همچنین خاطرنشان کرد: در صورتی که مبلغ کمک هزینه ازدواج محاسبه شده از حداقل دستمزد تاریخ ازدواج کمتر باشد، مبلغ قابل پرداخت به حداقل دستمزد سال وقوع عقد افزایش می یابد.وی شرایط پرداخت این کمک هزینه به بیمه شدگان را در چهار بند عنوان کرد و گفت: نخستین شرط آن است که بیمه شده برای نخستین ازدواج خود، متقاضی بهره مندی از این تسهیلات باشد. دوم اینکه عقد ازدواج از نوع دایم بوده و در دفاتر رسمی به ثبت رسیده باشد.

کارکنان شاغل مذکور در قوانین فوق الاشاره هنگام بازنشستگی ، ازکارافتادگی یا فوت در مقابل کلیه سوابق خدمت دولتی به ازای هر سال خدمت‌معادل یک ماه آخرین حقوق و فوق‌العاده‌های دریافتی که ملاک کسور بازنشستگی است به عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت می‌شود.

– کمک هزینه ازدواج در مورد ازدواج دائم خود و فرزندان مستخدمین شاغل، بازنشسته از کار افتاده و متوفی فقط یک‌بار حسب مورد.

توجه: بر اساس دستورالعمل صادره از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور کمک هزینه ازدواج دائم فرزندان ( تا سه فرزند ) پرداخت می شود.

‌ماده ۸ – تبصره (۳) ماده (۳) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰.۶.۱۳ موضوع اعطاء دو گروه بالاتر در مورد مستخدمینی‌که به سبب انجام وظیفه فوت و یا ازکارافتاده شده و یا بشوند نیز لازم‌الاجراء است.
‌ماده ۹ – مستخدمین موضوع مواد (۱۴۳) و (۱۴۴) قانون استخدام کشوری که در یکی از مؤسسات دولتی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری‌خدمت می‌نمایند تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت و قوانین اصلاحی آن باشند، هنگام بازنشستگی یا فوت و یا ازکارافتادگی، معدل تمامی حقوق و‌مزایای دریافتی آنان که ملاک کسور بازنشستگی است.در دو سال آخر خدمت مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه خواهد بود.

‌ماده ۱۰ – این قانون در مورد کلیه مشمولین مندرج در ماده (۱) قانون نظام هماهنگ بازنشستگی و وظیفه و تبصره‌های آن مصوب ۱۳۷۳.۶.۲۳ که‌بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده و یا می‌شوند از تاریخ ۱۳۷۹.۱.۱ لازم‌الاجراء می‌باشد و هر گونه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این‌قانون لغو می‌گردد.

‌تبصره – قسمت اول ماده (۷) موضوع پاداش پایان خدمت در مورد کارکنانی که از ۱۳۷۹.۱.۱ بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده شده یا می‌شوند‌لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده ۱۱ – بار مالی ناشی از اجراء این قانون از محل کسور بازنشستگی مربوطه و سرمایه‌گذاری و سود سپرده‌گذاری‌های کسور بازنشستگی‌مشترکین (‌اعم از موجودیهای صندوق، بدهیهای دولت و مازاد طراز مثبت صندوق) از سوی صندوق‌های ذی ربط و سایر منابع زیر تأمین خواهد شد:

– بندهای (‌د) و (ه) ماده (۳) قانون برنامه سوم توسعه.

– بند (ه) تبصره (۴) و قسمت دوم بند (ی) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال۱۳۷۹ کل کشور.

– قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵.۲.۲۶ و ۱۳۷۶.۹.۱۶.

– ردیف‌های حقوقی به جای مانده کارکنانی که بازنشسته، فوت و یا ازکارافتاده می‌شوند، در سال مربوطه از طریق برگشت به خزانه دولت.

بازدیدها: ۵۶۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.