آیت الله خامنه ای در اولین سفر خارج خود به عنوان رئیس جمهور با حافظ اسد دیدار کردند.

اولین سفر خارج آیت الله به عنوان رئیس جمهور در شهریور ماه سال ۱۳۶۳ صورت گرفت. ایشان در این سفر با حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه دیدار و گفتگو کردند.

انتشار به مناسبت سالروز اولین سفر آیت الله خامنه ای که اولین سفر خارج به عنوان رئیس جمهور محسوب میشود. تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۶۳

این دولت برای دنیای اسلام مغتنم است

سیاستاستکبار در قبال سوریه این است که بنشینند، بیرون از اراده ی ملت، این دولتی را واین ملتی را که شناخته شده است که در مقابله ی با صهیونیست ها قرص و محکم ایستاده – که هم رئیس جمهور فعلی (بشار اسد)، هم رئیس جمهور قبلی (حافظ اسد)، صریحادر مقابل رژیم جعلی صهیونیستی اسیتاده بودند بگویند این دولت نباشد، ما می گوییم نه، دولتی که شعارش، هدفش و نیستش ایستادگی در مقابل صهیونیست ها است، این دولت برای دنیای اسلام مغتنم است. ۲۷-۴-۱۳۹۴

اولین سفر خارجی آیت الله خامنه ای - خبریفا