بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

ضرورت تحلیل هزینه فایده خدمت نظام وظیفه / سربازها در پادگان چند نوع هزینه ایجاد میکنند

ضرورت تحلیل هزینه فایده خدمت نظام وظیفه - خبریفا

ضرورت تحلیل هزینه فایده خدمت نظام وظیفه

نگارنده قصد ندارد از ضرورت تحلیل هزینه فایده خدمت نظام وظیفه و فضای داخل پادگان ها و جو روانی جامعه  و جوانان در مورد خدمت سربازی مطلبی بنویسد  و یا از دیگران نقل کند. ولی بد نیست مسئولین مملکت چند نکته رابررسی و نتیجه آن را صادقانه به مردم عرضه کنند.

به گزارش خبری فا سربازهایی که واردپادگان می شوند چند نوع هزینه را ایجاد می کنند . از جمله حقوق کادر و خورد و خوراک و سایر هزینه های جاری و نیز هزینه عدم النفع و فرصت به دلیل تاخیر آن ها در ورود به بازار کار و تولید (هر چند فعلا بیکاری بیداد می کند) و نیز هزینه سرخوردگی روانی و افسردگی به دلیل احساس پوچی و بعضا کارهای بی نتیجه در پادگان ها….
شایع است گاهی جوانها در پادگانها خود زنی می کنند یا فرار می کنند  و….
از طرف دیگر نیروها آموزش نظامی می بینند و ورزیده می شوند و به عنوان نیروی ذخیره و احتیاط و… برای جنگ های احتمالی می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

موضوع بررسی هزینه ها خصوصا هزینه های اجتماعی و روانی نسل جدید در برابر دستاوردهای آن نیاز به مطالعه همه جانبه دارد و بررسی روش های جایگزین مثل اموزش نظامی یک یا دو ماهه و در عوض تقویت نیروی نظامی کادر با استخدام های بیشتر از محل صرفه جویی سربازخانه ها و …. از سوی موسسات و مراکز پژوهشی  که خود در امررایج دخالتی نداشته باشند ضروری است.

درصورت بروز هر جنگی وقتی نظام مشروعیت داشته باشد آحاد مردم سرباز نظام خواهند بود آنچنان که در دوره جنگ پیش آمد و دیدیم. ولی سربازی با اجبار (همانگونه که در زمان پهلوی اول اسمش را اجباری گذاشته بودند) ممکن است انگیزه ساز برای جنگیدن و دفاع عاشقانه ازمیهن نباشد.

کوتاه سخن این که بررسی هزینه فایده با مداخله و نظر جامعه شناسان و روانشناسان و اقتصاددانان در کنار مسئولین نظامی و امنیتی کشور ضرورت دارد و تجدید نظر شجاعانه در صورت استنباط نتایجی مغایر عرف رایج و نیز ایجاد راهکارهای قوی و فراگیر برای از بین بردن احساس پوچی و بیگاری دوران خدمت نظام وظیفه درصورت تایید روش موجود می تواند راه گشا باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.