بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

شعری به مناسبت هفتمین روز شهادت علی لندی / این علی لندی چنان کاری نمود

شعری به مناسبت هفتمین روز شهادت علی لندی - خبریفا

شعری به مناسبت هفتمین روز شهادت علی لندی

شعری به مناسبت هفتمین روز شهادت علی لندی: این علی لندی چنان کاری نمود

نوجوانی غرق بازی شاد بود.

دید اندر گوشه ای فریاد بود

یک زنی با مادرش در آتشند

ناگهان خود را در آتش درفکند

او پتو پیچید بر دور زنان

شعله ها ناگه گرفتش در میان

شیربچه ناگهان بیهوش شد

ایذه ناگه آن زمان خاموش شد

نوجوان قصه پرآوازه گشت

همچو ققنوسی به عالم شهره گشت

این علی لندی چنان کاری نمود

جملگی عالم همه او را ستود

همچو ابراهیم آتش را بدید

چون گلستان دید بر آتش پرید

بین آتش همچو ناجی بود او

بر نجات آن دو زن در جستجو

ترس را انگار با او کار نیست

در شجاعت نمره اش گردیده بیست

رستم آمد پیش او گفت جان من

زنده کردی در جهان دستان من

من جهان را پر زدیوان دیده ام

لیک اینجا من چه شیران دیده ام

نسل شیران را تو آوردی به یاد

روح غیرت را نمودی شاد شاد

این علی لندی چنان کاری نمود

جملگی عالم همه او را ستود

لیک اینجا مادرش قلبش بسوخت

نوجوانش جامه مردی بدوخت

نوجوانش اکبر و او چون رباب

نوجوانش گشت قصه در کتاب

مادرا، تو شیر را پرورده ای

ترس بهر او بود چون برده ای

نوجوانت بانگ فریادی شنید

شیر شد در بین آتش او پرید

این علی لندی چنان کاری نمود

جملگی عالم همه او را ستود

حجت بقایی

گزارش: امید رقابتی

 

این خبر توسط شهروند خبرنگار ارسال شده و صحت آن توسط پایگاه خبری خبریفا رد یا تائید نمی شود

جهت ارسال خبر از طریق لینک زیر اقدام نمایید

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.