بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

ثبت کامل اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

ثبت کامل اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

ثبت کامل اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران

ثبت کامل اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران به گزارش خبریفا به نقل از ایثار، محمد بیدقیان با اشاره به جداول ارائه شده از سوی سازمان اداری و استخدامی، تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران از معدود دستگاه های اجرایی است که اطلاعات حقوق و مزایای مدیران و کارکنان خود را ثبت کرده و این اطلاعات مورد تأیید قرار گرفته است.

وی با اشاره به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت تصریح کرد: مطابق این قانون دولت باید امکان تجمیع تمامی پرداخت به مقامات، روسا و مدیران تمامی دستگاه‌های اجرایی را فراهم کند و بر اساس تبصره این ماده تمامی اشخاص حقوقی مشمول باید اطلاعات مربوط را ارائه دهند و بنیاد شهید و امور ایثارگران در این زمینه پیشگام بوده و اطلاعات حقوق مدیران و کلیه کارکنان خود اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد معین و کارگری را ثبت کرده است.

مدیرکل امور مالی و ذیحسابی بنیاد شهید و امور ایثارگران در مورد میزان حقوق پرداختی به مدیران و کارکنان تأکید کرد: میزان حقوق و مزایای کلیه مدیران و کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران حسب ضوابط و مقررات و با رعایت همه سقف‌های قانونی تعیین شده و پس از ثبت در سامانه پرداخت می‌شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.