بنر ۱۳۵۰x 250 هدر سایت

دانلود نمونه پروپوزال ارشد / پیش بینی میزان هوش اجتماعی

دانلود نمونه پروپوزال ارشد

دانلود نمونه پروپوزال ارشد

موضوع: پیش بینی میزان هوش اجتماعی براساس مهارت های زندگی و همچنین ویژگی های شخصیتی و رابطه آن با خودکارآمدی در دانشجویان موسسه آموزش عالی بهار مشهد

گردآورنده: رحیم منشادیان

مقدمه:

دانلود نمونه پروپوزال ارشد هوش اجتماعی به معنای کنار آمدن با دیگران، آگاهی از مسائل اجتماعی و توانایی برقراری ارتباطات بین فردی و همکاری با دیگران با رفتار، و فعالیت های اجتماعی ارتباط دارد.

مهار هیجانات و احساسات خود در جهت کمک به فعالت های فکری ،تصمیم گیری، و ارتباطی دانست.

دانیل گلمن و بویاتزیس هوش اجتماعی را به عنوان ساختاری مبتنی بر روابط و مجموعه ای از شایستگی های بین فردی تعریف کرده اند.

همچنین در پروپوزال ارشد هوش اجتماعی، توانایی و درک خردمندانه و ارتباط با دیگران است که باعث بهتر شدن ارتباط با دیگران در موقعیت های مختلف و واکنش مناسب رفتار نسبت به افراد در موقعیت های مختلف می شود.

در پروپوزال ارشد در طرح حاضر که یک پژوهش بنیادی است، می خواهیم رابطه معنادار بین هوش اجتماعی دانشجویان موسسه آموزش عالی بهار را با مهارت های زندگی) مهارت های زندگی ده گانه هستند ولی ما براساس پرسشنامه فرم کوتاه که ۲۰ سوال است، خرده مقیاس تنها: تصمیم گیری، حل مسئله و تفکر خلاق (را مورد بررسی قرار می دهیم. و همچنین رابطه معنادار بین ویژگی های شخصیتی که معروف به ۵ عاملی شخصیت است مورد بررسی قرار می دهیم و کلید واژه خودکارآمدی را نیز بصورت جداگانه با هوش اجتماعی بررسی می کنیم.

این خبر توسط شهروند خبرنگار ارسال شده و صحت آن توسط پایگاه خبری خبریفا رد یا تائید نمی شود

جهت ارسال خبر از طریق لینک زیر اقدام نمایید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.